Đồng Tháp không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đồng Tháp còn 4.684 thí sinh đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 nhưng không thể thi do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản hỏa tốc về việc không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bản diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16 đến hết ngày 15-8, do đó, tỉnh không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vào các ngày 05, 06 và 07-8.

Vì vậy đề nghị các sở, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo Kỳ thi dừng các công việc chuẩn bị tổ chức thi đợt 2; các đơn vị thông báo rộng rãi cho học sinh, học viên có đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT biết việc không tổ chức thi.

Các đơn vị hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đúng theo quy định.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi đợt 1, tỉnh có 99,25% thí sinh đậu Tốt nghiệp THPT năm 2011, trong đó hệ giáo dục THPT đạt 99,7%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 93,31%, thí sinh tự do đạt 52,63%.

Đồng Tháp còn 4.684 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

HẢI DƯƠNG( Theo Infonet)