Mùa trái cây Cần Thơ

Tháng 5 đánh dấu mùa trái cây ĐBSCL vào vụ chín rộ. Vùng đất “gạo trắng nước trong” Cần Thơ với những vườn trái cây nức tiếng ở Phong Điền, Bình Thủy, Thốt Nốt… cũng trĩu cành những loại đặc sản: nhãn, chôm chôm, dâu, sầu riêng, măng cụt…