Thủ khoa đất Tây Ðô

Dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nguyễn Ngọc Khánh Quân (lớp 12C3, Trường THPT Trung An) và Nguyễn Huỳnh Ngân (lớp 12A1, Trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường Ðại học Cần Thơ) xuất sắc đạt thủ khoa tổ hợp môn thi, khối thi. Hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng hai nữ sinh có điểm chung là chinh phục tri thức bằng nỗ lực bền bỉ trong học tập.