Tiêu thụ nông sản miền Tây Nam bộ khởi sắc sau “nới lỏng” di chuyển

Sau khi các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP. Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, việc đi lại thu mua nông sản, vận chuyển hàng hoá xuất khẩu cũng thuận lợi hơn. Điều này đã giúp việc tiêu thụ và xuất khẩu nông sản có chuyển biến tích cực.

Bến Tre: Chọn kịch bản tăng trưởng trung bình cả năm 2021 từ 4,0%

Trong bối cảnh sống chung với Covid-19, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bến Tre thống nhất phải đạt tăng trưởng dương và chọn kịch bản tăng trưởng trung bình cho cả năm 2021 là GRDP từ 4,0%. Để thực hiện, tỉnh phải tập trung lãnh đạo, điều hành quyết liệt trong 3 tháng cuối năm 2021.

Long An: Nông thôn mới khởi sắc, người dân phấn khởi

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đạt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Qua đó, tạo sự chuyển biến, đem đến cho địa phương diện mạo mới, giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng lên.