Hỗ trợ, san sẻ với người dân vùng dịch ở Sóc Trăng

Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đến nay các cấp, ngành, địa phương tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc hỗ trợ gạo cho 194.739 người dân, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn, với 2.921.085 kg gạo.